Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid Concept ingenieurs is een inspectie- en adviesbureau voor specialistische renovatie en onderhoud van beton- en metselwerk. Een van de specialismen binnen Concept ingenieurs is constructieve veiligheid bijvoorbeeld in het geval van kopgevels of uitkragende balkons of galerijen.


Kopgevels
Een gevel kan bijvoorbeeld instabiel zijn geworden door degradatie van de constructie/constructieonderdelen. De kans bestaat dan dat tijdens een storm de gevel (deels) naar beneden komt. Volgens de wet is iedere gebouwbeheerder of eigenaar verantwoordelijk voor een veilig gebouw, maar ook voor mogelijke schade die ontstaat door instabiele gevels.
 
Na onderzoek volgens het SBR-protocol kan een uitspraak worden gedaan over de constructieve staat en daarmee de veiligheid van de gevels.

Uitkragende balkons of galerijen
In Nederland staan meerdere complexen met uitkragende (zonder consoles) galerijen en balkons. Dit type constructies behoeft een andere onderhoudsaanpak dan de (op consoles) opgelegde constructies, zoals onlangs onder andere bij de Antillenflat in Leeuwarden is gebleken. Er kunnen zich problemen voordoen door verregaande wapeningcorrosie, waardoor scheurvorming ontstaat in het balkon of in de galerij. Na de scheurvorming kan ook geïnitieerde putcorrosie door chloriden optreden met als gevolg een ernstige verzwakking van de draagconstructie. Concept ingenieurs gaat voor het onderzoek naar de constructieve veiligheid van uitkragende constructies uit van het in december 2014 door CUR gepubliceerde protocol.
 
Op het gebied van normering zijn momenteel verschillende ontwikkelingen gaande. Concept ingenieurs is bij het vaststellen van de gewijzigde normeringen betrokken. De belangrijkste doelstelling in dit kader is veiligheid.