Constructief ontwerp en advies

Concept ingenieurs heeft een multidisciplinaire en integrale aanpak en werkt nauw samen met opdrachtgever en aannemer. Wij zijn actief in de woningbouw, civiele- en utiliteitsbouw, kijken naar de aansprakelijkheid, duurzaamheid en risicobeheersing.
 

Onze diensten
Controle berekeningen ten behoeve van renovatie/verbouwing/opplussen
Constructief advies bij constructieve betonschades
Uitvoeren herberekening ten behoeve van functiewijziging ruimte of gebouw
Constructief ontwerp bij verbouw/renovatie of nieuwbouw
 
Specialismen:
-       Metselwerk en beton onderzoek voor onderhoud en renovatie
-       Beoordeling constructieve veiligheid beton en metselwerk
-       Betonrenovatie en conserveringssystemen
-       Lekkage-/vochtonderzoeken voor kelders, parkeergarages en
        gevels
-       Inspectie beton en coatingsystemen
-       Hersteladviezen/renovatiebestekken
-       Schade-expertise
-       KB-systemen
-       Specialistische projectbegeleiding
-       Kenniscentrum voor onderhoud en renovatie
-       Kennis overdracht over betononderhoud en metselwerk