Bouwkundig onderzoek en advies

Concept ingenieurs is gespecialiseerd in onderzoek en advisering bij onderhoud en renovatie van beton- en metselwerkconstructies. Concept ingenieurs verzorgt het hele traject van voorontwerp tot en met nazorg. Opdrachtgevers in de sociale woningbouwsector en (semi-)overheid kunnen het totale project aan ons uitbesteden.
 
Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk voor het succesvol slagen van een renovatie- of onderhoudsproject. De verschillende facetten moeten vooraf in kaart komen, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met kritische details. Een project is bovendien pas echt een succes als aan de vooraf gestelde verwachtingen van de opdrachtgever is voldaan.
 
Specialismen:
-       Metselwerk en beton onderzoek voor onderhoud en renovatie
-       Beoordeling constructieve veiligheid beton en metselwerk
-       Betonrenovatie en conserveringssystemen
-       Lekkage-/vochtonderzoeken voor kelders, parkeergarages en
        gevels
-       Inspectie beton en coatingsystemen
-       Hersteladviezen/renovatiebestekken
-       Schade-expertise
-       KB-systemen
-       Specialistische projectbegeleiding
-       Kenniscentrum voor onderhoud en renovatie
-       Kennis overdracht over betononderhoud en metselwerk