Beheer en onderhoud

Concept ingenieurs is gespecialiseerd in het begeleiden van Beheer & Onderhoud in de meest ruime zin van het woord. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen op dit gebied met:
 
·      Scenario analyse, waaronder de financiële consequenties
·      Onderhoudsadviezen
·      Conditiemetingen NEN 2767
·      Onderhoudsplannen
·      Risico-inventarisatie
 
Specialismen:
-       Metselwerk en beton onderzoek voor onderhoud en renovatie
-       Beoordeling constructieve veiligheid beton en metselwerk
-       Betonrenovatie en conserveringssystemen
-       Lekkage-/vochtonderzoeken voor kelders, parkeergarages en
        gevels
-       Inspectie beton en coatingsystemen
-       Hersteladviezen/renovatiebestekken
-       Schade-expertise
-       KB-systemen
-       Specialistische projectbegeleiding
-       Kenniscentrum voor onderhoud en renovatie
-       Kennis overdracht over betononderhoud en metselwerk